Terms of Use

Αυτή είναι μια δεσμευτική συμφωνία. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο Διαδικτύου που βρίσκεται στη διεύθυνση www.karmabyelenister.com (ο «Ιστότοπος») ή οποιεσδήποτε υπηρεσίες παρέχονται σε σχέση με τον Ιστότοπο (η «Υπηρεσία»), συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους Χρήσης (αναφέρονται επίσης ως «Όροι»), καθώς ενδέχεται να τροποποιηθούν από τη Karma by Eleni Ster, («Εταιρεία», «εμείς», «εμάς» ή «μας») κατά καιρούς κατά την απόλυτη κρίση της. Η εταιρεία θα δημοσιεύσει μια ειδοποίηση στον Ιστότοπο κάθε φορά που αυτοί οι Όροι Χρήσης έχουν τροποποιηθεί ή ενημερωθεί διαφορετικά. Είναι δική σας ευθύνη να αναθεωρείτε αυτούς τους Όρους Χρήσης περιοδικά, και εάν ανά πάσα στιγμή θεωρείτε αυτούς τους Όρους Χρήσης απαράδεκτους, πρέπει να εγκαταλείψετε αμέσως την Ιστοσελίδα και να διακόψετε κάθε χρήση της Υπηρεσίας και της Ιστοσελίδας.

ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ / Ή ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΤΕ 18 ΕΤΩΝ +. 

Καταλαβαίνετε και αποδέχεστε ότι όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, το κείμενο, το λογισμικό, η μουσική, ο ήχος, οι φωτογραφίες, τα γραφικά, ο ήχος, το βίντεο, το μήνυμα ή άλλο υλικό που εμφανίζεται σε αυτόν τον Ιστότοπο (συλλογικά, “Περιεχόμενο”) ανήκουν στην Εταιρεία ή στους αδειούχους της. Απαγορεύεται ρητά η χρήση οποιουδήποτε Περιεχομένου χωρίς τη ρητή, προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας ή των αδειών της. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στο παρόν, κανένα από τα υλικά δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να αναδημοσιευθεί, να μεταφορτωθεί, να εμφανιστεί, να αναρτηθεί, να μεταδοθεί ή να αντιγραφεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας, και / ή τον κατάλληλο χορηγό . Δίνεται άδεια για εμφάνιση, αντιγραφή, διανομή και λήψη του υλικού σε αυτόν τον ιστότοπο αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν κάνετε καμία τροποποίηση στο υλικό και ότι διατηρούνται όλες οι ειδοποιήσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων ιδιοκτησιακών στοιχείων που περιέχονται στο υλικό. Δεν μπορείτε, χωρίς τη ρητή, προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας, να «αντικατοπτρίσετε» οποιοδήποτε υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή. Οποιαδήποτε άδεια που παρέχεται εδώ τερματίζεται αυτόματα χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους παραπάνω όρους. Με αυτόν τον τερματισμό, συμφωνείτε να καταστρέψετε αμέσως οποιοδήποτε ληφθέν ή / και έντυπο υλικό. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε υλικού που περιέχεται σε αυτόν τον Ιστότοπο ενδέχεται να παραβιάζει τους εθνικούς και / ή διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, τους νόμους περί απορρήτου και δημοσιότητας, καθώς και τους κανονισμούς και τους νόμους επικοινωνίας.

Τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, τα σήματα υπηρεσιών και τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στον Ιστότοπο ή ως μέρος του Περιεχομένου είναι καταχωρισμένα και μη καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Εταιρείας και άλλων προσώπων (το καθένα, ένα “Εμπορικό σήμα”, συλλογικά, τα “Εμπορικά σήματα”) και ενδέχεται να μην να χρησιμοποιείται εκτός εάν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από τον ισχύοντα κάτοχο εμπορικού σήματος. Τίποτα που περιέχεται στον Ιστότοπο δεν πρέπει να εκληφθεί ως παραχώρηση, ρητώς, σιωπηρά, estoppel ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε εμπορικού σήματος που εμφανίζεται στον Ιστότοπο ή ως μέρος του Περιεχομένου, χωρίς τη γραπτή άδειά μας ή εκείνο του ισχύοντος τρίτου – κάτοχος δικαιωμάτων των μερών.

Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία μπορεί να σας στείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να σας ενημερώσει για αλλαγές ή προσθήκες σε αυτόν τον Ιστότοπο, για οποιοδήποτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας ή για άλλους σκοπούς που κρίνει κατάλληλη η Εταιρεία.

Κατά την πρόσβαση ή τη χρήση του Ιστότοπου, του Περιεχομένου και των διαφόρων άλλων δυνατοτήτων που είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του Λογαριασμού σας, εγγυάστε και συμφωνείτε ότι δεν θα:

  • παραβιάσετε οποιοδήποτε διεθνές ή εσωτερικό δίκαιο
  • παραβιάσετε την ασφάλεια του Ιστότοπου ή αποκτήστε ή επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τα συστήματα υπολογιστών ή τα δίκτυα που συνδέονται με οποιαδήποτε υπηρεσία σχετίζεται με τον Ιστότοπο ή το Περιεχόμενο.
  • υποδυθείτε οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα, είτε πραγματικό είτε πλασματικό, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε από τον Ιστότοπο ή την Εταιρεία, ή να παραπλανήσετε τη σχέση σας με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα.
  • παρενοχλήσετε ή βλάψετε άλλο άτομο
  • εισαγάγετε το δικό σας ή τρίτο μέρος της διαφήμισης, της επωνυμίας ή άλλου διαφημιστικού περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, υπερσυνδέσμων) σε οποιοδήποτε από τα Περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες σε οποιονδήποτε Ιστότοπο ή σε άλλες περιοχές του Ιστότοπου.
  • κάνετε χρήση, μεταφόρτωση, δημοσίευση, δημοσίευση, μετάδοση, διανομή, αναπαραγωγή, ή με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση οποιουδήποτε μέρους της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε Περιεχομένου για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς (εκτός από ό, τι επιτρέπεται ρητά σε υπογεγραμμένη γραφή από τον πάροχο αυτών των πληροφοριών και άλλο υλικό), ή επικοινωνήστε με οποιονδήποτε άλλο χρήστη της Ιστοσελίδας για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς ή προσφέρετε να αγοράσετε ή να πουλήσετε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία μέσω των δραστηριοτήτων σας στον Ιστότοπο
  • κάνετε τροποποίηση, επεξεργασία, διαγραφή, κατάργηση, αποτυχία εμφάνισης, αλλιώς αλλαγή της έννοιας ή της εμφάνισης ή επαναχρησιμοποίηση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιωνδήποτε εμπορικών σημάτων, εμπορικών ονομάτων, λογότυπων, σημάτων υπηρεσίας, προωθητικών γραμμών ή οποιουδήποτε άλλου ιδιοκτησιακού περιεχομένου περιεχόμενο ή ειδοποιήσεις ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών
  • χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο ή τις δυνατότητές τους με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να διακόψει, να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει, να επιβαρύνει ή να βλάψει τον Ιστότοπο ή τέτοιες λειτουργίες ή να επηρεάσει τη χρήση και την απόλαυση της Ιστοσελίδας οποιουδήποτε άλλου μέρους, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της αποστολής μαζικού ανεπιθύμητου μηνύματος μη εξουσιοδοτημένες διαφημίσεις ή εμπορικές επικοινωνίες, ή «πλημμύρες» διακομιστές με αιτήματα
  • χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο ή το Περιεχόμενο για παραβίαση, λογοκλοπή ή παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, εμπορικών μυστικών, εμπιστευτικότητας, συμβολαίου, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων απορρήτου ή δικαιωμάτων δημοσιότητας ή οποιουδήποτε άλλου ιδιοκτησιακού ή νομικού δικαιώματος

Παραγγελίες

Μπορείτε να παραγγείλετε προϊόντα από τον ιστότοπό μας μόνο εάν έχετε συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών.

Συμφωνείτε να πληρώσετε εξ ολοκλήρου τις τιμές για τις αγορές σας, καθώς και τυχόν ισχύοντες φόρους όταν παραγγείλετε από χώρες εκτός ΕΕ. Οι τιμές που εμφανίζονται είναι τελικές και συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Σε περίπτωση αλλαγής των τιμών, ο πελάτης κατά τη στιγμή της παραλαβής πρέπει να πληρώσει την τιμή που εμφανίστηκε κατά τη στιγμή της παραγγελίας του.

Με την παραγγελία προϊόντων από τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους καθώς και από την Πολιτική απορρήτου, την Πολιτική αποστολής, την Πολιτική πληρωμών και την Πολιτική επιστροφής και ανταλλαγής.

Ο Ιστότοπος προσφέρει στους πελάτες του την ευκαιρία να δηλώσουν παραγγελίες ή / και να αγοράσουν προϊόντα σε πώληση, σε λιανική βάση. Προκειμένου να πραγματοποιήσει μια σχετική παραγγελία, κάθε χρήστης του ιστότοπου μπορεί, πριν από την εγγραφή ενός προσωπικού λογαριασμού, να εκτελέσει παραγγελίες ή / και να αγοράσει προϊόντα, τα οποία εμφανίζονται προς πώληση από τον ιστότοπο.

Η εμφάνιση των προϊόντων προς πώληση στον ιστότοπο λειτουργεί ως πρόσκληση για την παραγγελία σας. Αυτή η παρουσίαση δεν δεσμεύει με κανέναν τρόπο την Εταιρεία ως προς τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εμφανίζονται ή για την άμεση εκτέλεση των παραγγελιών. Εάν παραγγείλατε προϊόντα που δεν είναι πλέον διαθέσιμα, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να σας δώσει πληροφορίες σχετικά με υποκατάστατα προϊόντα.

Επιπλέον, η Εταιρεία διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να απορρίψει παραγγελίες σε οποιεσδήποτε συνθήκες χωρίς να έχει την υποχρέωση να αιτιολογήσει τέτοια απόρριψη υπό τον όρο ότι τυχόν πληρωμένα τέλη θα σας επιστραφούν αμέσως. Η εταιρεία μπορεί, κατά την απόλυτη κρίση της, να περιορίσει ή να ακυρώσει τις ποσότητες των προϊόντων που αγοράστηκαν ανά άτομο ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες που πραγματοποιούνται από ή κάτω από τον ίδιο λογαριασμό, την ίδια πιστωτική κάρτα, την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή παραγγελίες που χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό προσφοράς, τη διεύθυνση χρέωσης ή αποστολής. Σε περίπτωση που η Εταιρεία πραγματοποιήσει αλλαγή ή ακύρωση παραγγελίας, οι εκπρόσωποι της Εταιρείας θα προσπαθήσουν να σας ειδοποιήσουν επικοινωνώντας με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και τη διεύθυνση χρέωσης / τον αριθμό τηλεφώνου που παρέχονται κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Επιπλέον, η Εταιρεία μπορεί να περιορίσει ή να απαγορεύσει παραγγελίες που, κατά την απόφασή της, φαίνεται να υποβάλλονται από εμπόρους, μεταπωλητές, διανομείς ή οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο μέρος. Δεν επιτρέπεται να μεταπωλήσετε οποιαδήποτε αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω οποιουδήποτε ιστότοπου για εμπορικούς σκοπούς.

Το συμβόλαιο πώλησης μεταξύ της Εταιρείας και των χρηστών της εκτελείται κατά (α) την καταχώριση σχετικής παραγγελίας, που χρησιμεύει ως προσφορά, και (β) την αποδοχή της παραγγελίας από την εταιρεία μας και μέσω της μετάδοσης του αντίστοιχου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην χρήστης. 

Μετά την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης, η Εταιρεία δεσμεύεται να παραδώσει το προϊόν που βρίσκεται υπό πώληση και ο χρήστης έχει την υποχρέωση να πληρώσει το σχετικό τέλος, όπως αναφέρεται στη διαδικασία εγγραφής της παραγγελίας. Η Εταιρεία διατηρεί την κυριότητα του προϊόντος που πωλήθηκε μετά την παράδοσή του, με την επιφύλαξη της πλήρους πληρωμής του συμφωνημένου τέλους από τον χρήστη. Σε περίπτωση αποτυχίας του χρήστη να πληρώσει την πλήρη χρέωση, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα είτε να διεκδικήσει το τέλος είτε να ακυρώσει την πώληση, ζητώντας την επιστροφή του προϊόντος στην κατάσταση που παραδόθηκε. Σε κάθε περίπτωση, μετά την παράδοση η ευθύνη για την κατάσταση του προϊόντος βαρύνει τον χρήστη.

Για την εκτέλεση της παραγγελίας ακολουθεί μια διαδικασία παραγγελίας βήμα προς βήμα. Σε κάθε περίπτωση, έως ότου τα τεχνικά μέσα για την αναγνώριση και τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων στη διαδικασία θα είναι στη διάθεσή σας, όπως η ικανότητα επιστροφής σε προηγούμενα τεχνικά βήματα πριν από την τελική υποβολή.

Οι προσφορές προϊόντων σε αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα ισχύουν έως ότου εξαντληθούν τα αποθέματα.

Με την αγορά από τον Ιστότοπο, συμφωνείτε ότι ενδέχεται να μοιραστούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς και τη συναλλαγή σας με άλλους φορείς για διάφορους σκοπούς, όπως (χωρίς περιορισμό) η επεξεργασία της συναλλαγής σας, η λειτουργία του προγράμματος πρόληψης της απάτης, η είσπραξη τυχόν απλήρωτων χρεών και η απόκτηση εξουσιοδότηση πιστωτικής κάρτας.

Η διαθεσιμότητα προϊόντων στον ιστότοπο δεν είναι εγγυημένη, καθώς τα προϊόντα ενδέχεται να είναι χαμηλά σε απόθεμα ή σε απόθεμα όταν ολοκληρωθεί μια παραγγελία.

Πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας παραγγελίας, ο δυνητικός πελάτης μπορεί να πατήσει “αφαίρεση” και η παραγγελία θα ακυρωθεί αυτόματα. Σε περίπτωση που ο πελάτης θα ήθελε να ακυρώσει την παραγγελία μετά την ολοκλήρωσή της ή να αλλάξει την παραγγελία, μπορεί κανείς να επικοινωνήσει με την εταιρεία μας εντός χρονικού διαστήματος 2 ωρών ηλεκτρονικά μέσω email.

Για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Karma by Eleni Ster και των πελατών / χρηστών της που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας, οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία χωρίς αναφορά στις αρχές της σύγκρουσης νόμων και υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της Έδεσσας.

Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας κρίνει ότι οποιοσδήποτε όρος ή προϋπόθεση στους παρόντες Όρους Χρήσης είναι ανεφάρμοστος, όλοι οι άλλοι όροι και προϋποθέσεις θα παραμείνουν ανεπηρέαστοι και σε πλήρη ισχύ. Καμία παραίτηση από οποιαδήποτε παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων Χρήσης δεν συνιστά παραίτηση από οποιαδήποτε προηγούμενη, ταυτόχρονη ή μεταγενέστερη παραβίαση των ίδιων ή οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων του παρόντος, και καμία παραίτηση δεν θα είναι αποτελεσματική εκτός εάν γίνει γραπτώς και υπογραφεί από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του κόμματος παραίτησης.

Στείλτε όλες τις ερωτήσεις ή τα σχόλια σχετικά με τον Ιστότοπο, τους παρόντες Όρους ή τυχόν προϊόντα που αγοράσατε μέσω της φόρμας επικοινωνίας. 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Sign in
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΚΑΛΑΘΙ (0)

Cart is empty Κανένα προϊόν στο καλάθι.